Premium 구글번역 샘플

홈home > Premium 구글번역 샘플

원문 병서문
제목 태국-한 번역샘플-01
내용

1. นี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มนักทำหนังในเมืองอู่ฮั่น ของจีน ศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ชายหนุ่มคนนี้บันทึกเรื่องราวขณะที่ภรรยาล้มป่วย หลังจากติดเชื้อจากการทำงานเป็นพยาบาลในห้องฉุกเฉิน แม้จีนจะประกาศว่าสามารถ "ควบคุม" การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไว้ได้แล้ว แต่สถานการณ์ระบาดในประเทศอื่นทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ยังน่ากังวลขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลจากจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ของสหรัฐฯ ระบุว่า ปัจจุบันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดไปแล้วใน 116 ประเทศและดินแดนทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อกว่า 137,445 คน ทั้งได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 5,088 คน


2. กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย เป็นเมืองที่ทรุดตัวเร็วที่สุดในโลก และนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ต้องการจะย้ายเมืองหลวง เขารับปากว่าจะสร้างเมืองหลวงทางการบริหารแห่งใหม่บนเกาะบอร์เนียวที่เต็มไปด้วยป่า โดยจะสร้างให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนในแบบที่ไม่เคยเห็นมีมาก่อนในอินโดนีเซีย หรืออาจจะในโลก แต่ผู้คนจำนวนมากก็กังวลเกี่ยวกับแผนการนี้ว่า จะทำให้เกิดหายนะทางสิ่งแวดล้อมขึ้นในสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง


3. ดร.ยูวาล กินบาร์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของแอมเนสตี้ฯ หนึ่งในทีมวิจัยจัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกองทัพไทย ที่ใช้ชื่อว่า "เราก็แค่ของเล่นของพวกเขา" การละเมิดสิทธิทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศต่อทหารเกณฑ์ในกองทัพไทย" บอกกับบีบีซีไทยว่า เขาคิดว่าทุกกองทัพก็มีปัญหา จุดมุ่งหมายของการทำรายงานฉบับนี้ไม่ใช่เพื่อต้องการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่น แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติต่อทหารเกณฑ์ในไทยนั้นมีความรุนแรงมาก มีการลงโทษด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ไม่เคยพบเห็นหรือได้ยินมาก่อนในประเทศอื่น จริงอยู่ที่ว่ากองทัพต้องมีระเบียบวินัย และมีการลงโทษ แต่การลงโทษบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่สมควร ไม่ว่าจะเป็น การทุบตีทำร้ายผู้อื่น การบังคับให้ฝึกหนักจนได้รับบาดเจ็บ หรือการสร้างความอับอายขายหน้า

1. นี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มนักทำหนังในเมืองอู่ฮั่น ของจีน ศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ชายหนุ่มคนนี้บันทึกเรื่องราวขณะที่ภรรยาล้มป่วย หลังจากติดเชื้อจากการทำงานเป็นพยาบาลในห้องฉุกเฉิน

이것은 새로운 무한 코로나 바이러스의 전염병에 걸린 중국 우한의 한 젊은 남성 영화 제작자의 이야기입니다. 이 젊은이는 아내가 아프다는 이야기를 기록했습니다. 응급실에서 간호사로 일합니다가 감염된 후


แม้จีนจะประกาศว่าสามารถ "ควบคุม" การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไว้ได้แล้ว แต่สถานการณ์ระบาดในประเทศอื่นทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ยังน่ากังวลขึ้นเรื่อย ๆ

중국은 이미 새로운 코로나 바이러스의 발생을 "제어"할 수 있습니다고 발표했습니다. 그러나 전 세계 다른 국가의 전염병 상황 특히 유럽에서 여전히 걱정이 커지고 있습니다


  ข้อมูลจากจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ของสหรัฐฯ ระบุว่า ปัจจุบันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดไปแล้วใน 116 ประเทศและดินแดนทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อกว่า 137,445 คน ทั้งได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 5,088 คน

미국 존스 홉킨스 대학교(Johns Hopkins University)의 데이터에 따르면 새로운 관상 동맥 바이러스가 전 세계 116개 국가 및 지역에 이미 퍼져 있습니다. 137,445명이 감염되어 5,088명 이상이 사망했습니다.


2. กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย เป็นเมืองที่ทรุดตัวเร็วที่สุดในโลก และนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ต้องการจะย้ายเมืองหลวง เขารับปากว่าจะสร้างเมืองหลวงทางการบริหารแห่งใหม่บนเกาะบอร์เนียวที่เต็มไปด้วยป่า โดยจะสร้างให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนในแบบที่ไม่เคยเห็นมีมาก่อนในอินโดนีเซีย หรืออาจจะในโลก แต่ผู้คนจำนวนมากก็กังวลเกี่ยวกับแผนการนี้ว่า จะทำให้เกิดหายนะทางสิ่งแวดล้อมขึ้นในสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

인도네시아의 수도 자카르타 세계에서 가장 빠른 도시입니다 그리고 그것이 Jovodovodo 대통령이 수도를 옮기고 싶어하는 이유 중 하나입니다 그는 숲으로 가득한 보르네오 섬에 새로운 행정 수도를 만들겠다고 약속했습니다. 인도네시아에서는 한번도 본 적이없는 지속 가능하고 지능적인 도시를 만들 것입니다. 아니면 세계에서 그러나 많은 사람들이이 계획에 대해 걱정하고 있습니다. 세계에서 가장 생물 다양한 곳 중 하나에서 환경 재해를 일으킬 것


  3. ดร.ยูวาล กินบาร์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของแอมเนสตี้ฯ หนึ่งในทีมวิจัยจัดทำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกองทัพไทย ที่ใช้ชื่อว่า "เราก็แค่ของเล่นของพวกเขา" การละเมิดสิทธิทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศต่อทหารเกณฑ์ในกองทัพไทย" บอกกับบีบีซีไทยว่า เขาคิดว่าทุกกองทัพก็มีปัญหา จุดมุ่งหมายของการทำรายงานฉบับนี้ไม่ใช่เพื่อต้องการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่น แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติต่อทหารเกณฑ์ในไทยนั้นมีความรุนแรงมาก มีการลงโทษด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ไม่เคยพบเห็นหรือได้ยินมาก่อนในประเทศอื่น จริงอยู่ที่ว่ากองทัพต้องมีระเบียบวินัย และมีการลงโทษ แต่การลงโทษบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่สมควร ไม่ว่าจะเป็น การทุบตีทำร้ายผู้อื่น การบังคับให้ฝึกหนักจนได้รับบาดเจ็บ หรือการสร้างความอับอายขายหน้า

앰네스티의 법률 고문 인 유발 킨 바 박사 연구팀 중 한 명이 태국 군대의 신병(입대 원)에 대한 인권 침해 보고서를 작성했습니다. "우리는 단지 그들의 장난감 일 뿐입니다."태국 군의 징병에 대한 신체적, 정신적, 성적 권리의 남용은 BBC Thai에게 말했습니다. 그는 모든 군대에 문제가 있습니다고 생각합니다. 이 보고서의 목적은 태국을 다른 국가와 비교하는 것이 아닙니다. 하지만 지적하고 싶습니다 태국의 징병 치료는 매우 폭력적입니다. 다른 나라에서는 한번도 보거나들은 적이없는 다양한 처벌이 있습니다. 군대가 훈련을 요구하는 것은 사실입니다. 그리고 벌칙이있습니다 그러나 다른 사람들을 때리고 해를 입든, 어떤 형벌은 적절하지 않습니다. 다칠 때까지 열심히 훈련 아니면 굴욕