Premium 구글번역 샘플

홈home > Premium 구글번역 샘플

원문 병서문
제목 베트남-한 번역샘플-01
내용

Virus corona: Thủ tướng Tây Ban Nha hứa giảm bớt việc phong tỏa trẻ em Trẻ em Tây Ban Nha đã phải ở trong nhà kể từ ngày 14/3, dưới các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Bây giờ, Thủ tướng Pedro Sánchez đang dự tính nới lỏng những hạn chế này vào ngày 27/4 để các em có thể "có được không khí trong lành". Thị trưởng Barcelona Ada Colau, người có con nhỏ, tuần này đã cầu xin chính phủ cho phép trẻ em ra ngoài.


Tây Ban Nha hiện có hơn 20.000 tử vong từ khi bắt đầu đại dịch và gần 200.000 trường hợp bị lây nhiễm. Trong một cuộc họp báo trên truyền hình vào tối thứ Bảy, ông Sánchez nói rằng Tây Ban Nha đã vượt qua "những khoảnh khắc khắc nghiệt nhất và chứa đựng sự tấn công tàn khốc của đại dịch". Trong một cuộc họp báo trên truyền hình vào tối thứ Bảy, ông Sánchez nói rằng Tây Ban Nha đã đi qua "những khoảnh khắc khắc nghiệt nhất và đã tạm ngăn chặn được sự tấn công tàn khốc của đại dịch". Nhưng ông nói rằng ông sẽ yêu cầu quốc hội gia hạn tình trạng báo động của Tây Ban Nha đến ngày 9/5 vì những thành tựu đạt được "vẫn chưa đủ và trên hết là mong manh" và không thể bị "những quyết định vội vàng" đưa đất nước đến nguy cơ. Hôm thứ Bảy Tây Ban Nha đã có thêm 565 tử vong, khá thấp so với mức cao nhất của đại dịch, và chính phủ đã cho phép một số công nhân không cần thiết trong ngành xây dựng và sản xuất trở lại làm việc hôm thứ Hai tuần trước. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa vẫn được áp dụng, người lớn chỉ được phép đến các cửa hàng thực phẩm và thuốc tây hoặc đi làm những công việc được coi là thiết yếu. Trẻ em đã bị hoàn toàn cấm rời khỏi nhà.

Virus corona: Thủ tướng Tây Ban Nha hứa giảm bớt việc phong tỏa trẻ em

코로나 바이러스:스페인 총리는 어린이들의 봉쇄를 줄이겠다 고 약속했습니다.


Trẻ em Tây Ban Nha đã phải ở trong nhà kể từ ngày 14/3, dưới các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

스페인 어린이들은 3월 14일부터 Covid-19의 확산을 제한하기 위한 엄격한 제한에 따라 실내에있었습니다.


Bây giờ, Thủ tướng Pedro Sánchez đang dự tính nới lỏng những hạn chế này vào ngày 27/4 để các em có thể "có được không khí trong lành".

현재, 페드로 산체스 총리는 4월 27일에 이러한 제한을 완화하여 "신선한 공기를 마시도록"계획하고 있습니다.


Thị trưởng Barcelona Ada Colau, người có con nhỏ, tuần này đã cầu xin chính phủ cho phép trẻ em ra ngoài.

자녀를 둔 바르셀로나 시장 인 아다 콜라(Ada Colau)는 이번 주에 아이들을 보내달라고 정부에 간청했습니다.


Tây Ban Nha hiện có hơn 20.000 tử vong từ khi bắt đầu đại dịch và gần 200.000 trường hợp bị lây nhiễm.

스페인은 현재 전염병이 시작된 이래로 20,000명이 넘는 사망자와 약 20만 건의 감염이 발생했습니다.


  Trong một cuộc họp báo trên truyền hình vào tối thứ Bảy, ông Sánchez nói rằng Tây Ban Nha đã vượt qua "những khoảnh khắc khắc nghiệt nhất và chứa đựng sự tấn công tàn khốc của đại dịch".

산체스 총재는 토요일 밤 기자 회견에서 스페인은 "가장 심한 순간을 극복하고 대유행의 치명적인 공격을 가졌다"고 말했습니다.


Trong một cuộc họp báo trên truyền hình vào tối thứ Bảy, ông Sánchez nói rằng Tây Ban Nha đã đi qua "những khoảnh khắc khắc nghiệt nhất và đã tạm ngăn chặn được sự tấn công tàn khốc của đại dịch".

산체스 총리는 토요일 밤 기자 회견에서 스페인은 "가장 심한 순간을 겪고 일시적으로 대유행의 치명적인 공격을 막았다"고 말했습니다.


Nhưng ông nói rằng ông sẽ yêu cầu quốc hội gia hạn tình trạng báo động của Tây Ban Nha đến ngày 9/5 vì những thành tựu đạt được "vẫn chưa đủ và trên hết là mong manh" và không thể bị "những quyết định vội vàng" đưa đất nước đến nguy cơ.

그러나 그는 5월 9일까지 의회에 스페인 경보를 확대 해달라고 요구할 것이라고 밝혔다. 그 성과는 "충분히 깨지기 쉬우 며"결정이 불가능했기 때문입니다. 서둘러 "국가를 위험에 빠뜨린다.


Hôm thứ Bảy Tây Ban Nha đã có thêm 565 tử vong, khá thấp so với mức cao nhất của đại dịch, và chính phủ đã cho phép một số công nhân không cần thiết trong ngành xây dựng và sản xuất trở lại làm việc hôm thứ Hai tuần trước.

토요일에 스페인은 565명이 사망했으며, 이는 전염병의 정상에 비해 상대적으로 낮았으며, 정부는 건설 및 제조 산업에서 불필요한 일부 근로자들이 목요일에 다시 일할 수 있도록 허용했습니다. 2주 전.


Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa vẫn được áp dụng, người lớn chỉ được phép đến các cửa hàng thực phẩm và thuốc tây hoặc đi làm những công việc được coi là thiết yếu.

그러나 봉쇄는 여전히 진행 중이며 성인은 식료품 점 및 약국이나 필수 작업으로 만 출입 할 수 있습니다. Trẻ em đã bị hoàn toàn cấm rời khỏi nhà. 아이들은 집을 떠나는 것이 완전히 금지되었습니다.